ภาพระบายสี

ภาพระบายสี

สอนลูกให้รู้จักตัวเองมากขึ้น ด้วย ภาพระบายสี ฉันรักตัวฉัน

ภาพระบายสี

              คุณพ่อคุณแม่ทุกคนล้วนแล้วอยากให้ลูกของตนเองนั้นเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ได้สมวัย แต่การจะให้ลูกฉลาดนั้นก็ต้องฉลาดในทางที่ถูกด้วย มิฉะนั้นลูกเราอาจใช้ความฉลาดคอยแกล้งเพื่อน คิดแต่จะเอาชนะ หรือคิดแต่จะเอาของ ๆ เพื่อนมาเป็นของตัวเองก็ได้ และความสำคัญของเด็กในช่วงนี้คือเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการหลาย ๆ ด้านจะผสมกลมกลืนกัน และพัฒนาการในด้านศีลธรรม จริยธรรมหรือด้าน MQ นั้นก็สำคัญไม่แพ้ทักษะด้านอื่น ๆ เลย

ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรมหรือ MQ คืออะไร?

              MQ : Moral Quotient หมายถึง ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม มีความคิดที่ดี รู้จักรับผิดชอบและประพฤติตนเป็นคนดี และมีความซื่อสัตย์สุจริต MQ จึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการปลูกฝังความดีงามให้กับเด็ก เด็กที่มี MQ ดีมักเป็นเด็กเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเลี้ยงลูกให้มี MQ นั้น สำคัญมาก ถ้ามี IQ , EQ สูง แต่ระดับคุณธรรม จริยธรรมต่ำ ก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องได้ ต้องเริ่มต้นจากการสอนให้เด็กรู้จักถูกผิด สิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ ผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่าง อย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการสอนจึงจะเกิดผล

              คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกได้หลายวิธี แต่ต้องใจเย็นและค่อยเป็นค่อยไป เพราะเรื่องนี้ต้องอาศัยเวลา ทั้งตัวเด็กเองและผู้ปกครองก็เช่นกัน เราอาจไม่สามารถเห็นผลได้ในวันเดียว แต่จะเห็นผลในระยะยาว ถ้าอยากให้ลูกรักมีความสุขในการอยู่ร่วมกับคนอื่น มาปลูกฝัง MQ ให้ลูกกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็น การเล่านิทานสอนใจ ช่วยงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อหมู่บ้าน และเดี๋ยวนี้ก็มีแบบฝึกภาพระบายสีเสริมทักษะด้าน MQ ให้ได้ลองระบายสีกันแบบง่าย ๆ เพื่อให้ได้รู้จักตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นด้วย

พร้อมจะไประบายสี เรียนรู้ร่างกายของตัวเองกันแล้วหรือยัง ?

              โดยภาพระบายสีเสริมทักษะด้าน MQ นั้นจะเป็นภาพระบายสีฉันรักตัวฉัน เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักส่วนต่างๆในร่างกายของตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้ตัวเขานั้นรู้จักสังเกตอวัยวะบนใบหน้า และร่างกาย ของตนเอง จะช่วยให้ได้เรียนรู้สังเกตเปรียบเทียบอวัยวะของตนเองกับเพื่อนที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และจะเป็นพื้นฐานในการดูแลตัวเองในลำดับถัดไป

              โดยขั้นตอนในการระบายภาพระบายสีฉันรักตัวฉันที่เราจะสอนนั้นง่ายมาก โดยให้เด็ก ๆ เขียนชื่อของตัวเองพร้อมกับเพศของตัวเองลงบอกภาพระบายสี จากนั้นจึงระบายสีตามเพศของตัวเองด้วยสีที่กำหนด นอกจากนี้เรายังได้มีภาพระบายสีเสริมทักษะด้าน MQ ให้ผู้ปกครองได้ดาวน์โหลดที่ด้านล่างของบทความ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกระบายสีและได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วย ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย

ภาพระบายสี

              หวังว่ากิจกรรมภาพระบายสีเสริมทักษะด้าน MQ นั้นจะมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กได้มากขึ้น และหวังว่าผู้ปกครอง หรือคุณครูหลาย ๆ ท่านจะได้นำไปสอน และทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ ต่อไปนะครับ เพราะกิจกรรมระบายสีนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกกล้ามเนื้อมือให้กับเด็กไปด้วย และยังฝึกให้เด็กมีความใจเย็น มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน ๆ และได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้เรายังได้มีภาพระบายสีแบบอื่น ๆ ให้ผู้ปกครองได้ดาวน์โหลดที่ด้านล่างของบทความ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกระบายสีให้สนุกเพลิดเพลินกันไปเลย

ภาพระบายสี

คลิกช้อปเลย

คลิกสั่งซื้อสินค้าได้แล้วที่ Shopee
คลิกสั่งซื้อสินค้าได้แล้วที่ Stationerymine

คลิกดาวน์โหลด “ภาพระบายสีฉันรักตัวฉัน”

Facebook Comments