วาดริมฝีปาก Master Art

วาดริมฝีปาก Master Art

สอนวาดรูป “ริมฝีปากแบบเหมือนจริงง่าย ๆ ด้วยวงกลม”

วาดริมฝีปาก Master Art

“ปาก” เป็นอวัยวะสำคัญที่บ่งบอกอารมณ์และเสน่ห์ของรูปภาพอีกอย่างหนึ่ง แต่ปัญหาที่พบในการวาดปากคือ หลายคนไม่รู้วิธีวาด และวาดแต่ละครั้งก็ปากเบี้ยวบ้าง ไม่สวยบ้าง ไม่สมจริง ดังนั้น การมีเทคนิคในการวาดปากง่าย ๆ ใช้เวลาไม่เยอะ จึงเป็นเทคนิคการสอนวาดภาพที่หลายๆ คนต้องการมากที่สุดเพื่อนำไปใช้การวาดปากนั่นเอง

ปากเป็นส่วนสำคัญของรูปภาพ ถ้าวาดตากับจมูกได้ แต่ไม่สามารถวาดปากให้สวยสมจริงได้ รูปภาพก็ออกมาไม่สมบูรณ์แบบ ไม่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของรูปภาพ และอาจทำให้ขาดเสน่ห์ ไม่น่าดึงดูด การวาดปากเป็นเรื่องที่ยากสำหรับหลายๆ คน เพราะถ้าวาดผิดอาจทำให้ปากเบี้ยวหรือปากผิดรูปไปเลย และวาดแต่ละครั้งอาจใช้เวลามากกว่าส่วนอื่น ๆ ดังนั้น การมีเทคนิคที่สามารถวาดปากได้สวยสมจริงง่าย ๆ และใช้เวลาน้อยจึงเป็นสิ่งที่หลายๆ คนต้องการมากๆ นั่นเอง


ฉะนั้นบทความนี้เราจึงมีเทคนิคการสอนวาดรูป “วาดริมฝีปากแบบเหมือนจริง ดูแล้ววาดตามได้เลย” เพียงแค่ใช้เทคนิควาดวงกลมก็วาดรูปปากได้สวยสมจริง และใช้เวลาไม่นาน ดูวิธีการสอนวาดรูปแล้วสามารถทำตามได้เลย รับรองว่าแก้ปัญที่หลายๆ คนพบอย่างแน่นอน และบทความนี้ไม่ได้มีแค่วีธีสอนวาดรูป ยังมีเทคนิคง่าย ๆ ในการระบายปากอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วไปดูวิธีการสอนวาดรูปกันเลย

อุปกรณ์
1. ดินสอ
2. ยางลบ
3. กระดาษ
4. สีไม้มาสเตอร์อาร์ต 124 สี

วาดริมฝีปาก Master Art

และนี่คือแบบทั้ง 3 แบบ ที่จะสอนวาดปากในบทความนี้

แบบที่ 1 วาดปากวงกลม 3 วง
แบบที่ 2 วาดปากวงกลม 4 วง
แบบที่ 3 วาดปากวงกลม 5 วง

วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art

แบบที่ 1 วาดปากวงกลม 3 วง

วิธีทำ
1. วาดวงกลมขึ้นมา 3 รูป วางองค์ประกอบตามรูปที่ 1
2. วาดเส้นตรงกลาง เพื่อที่จะวาดเส้นหยักของปาก ให้ลากเส้นจากด้านซ้ายไปที่กลางวงกลมตามรูปตัวอย่าง เมื่อถึงจุดตัดวงกลม ให้ยึดวงกลมด้านบนเป็นหลัก ให้ลากเส้นตามเส้นด้านล่างของวงกลมด้านบน จากนั้นลากเส้นออกมาทางด้านขวาเหมือนรูปตัวอย่างที่ 2
3. วาดด้านบนและด้านล่างของปาก ปากด้านบนเราจะวาดคล้ายเส้นโค้งแค่มีรอยบุบตรงกลางคล้ายหัวใจ ด้านล่างของปากให้วาดในลักษณะเส้นโค้งเช่นกัน โดยการวาดทั้งเส้นบนและล่าง เราจะไม่วาดสูงหรือต่ำกว่ารูปวงกลม เพราะจะทำให้ปากดูผิดรูปได้
4.เมื่อได้รูปปากแล้วให้วาดรอยของปาก โดยการวาดเส้นไปที่ส่วนของต่าง ๆ ของปากเหมือนตัวอย่างภาพแรกของด้านล่วง วาดเส้นในบริเวณจุดตัดวงกลม รอยหยักด้านบนของปาก เมื่อวาดรอยเส้นของปากเสร็จแล้วให้ลบเส้นของวงกลมออก จะได้รูปปากเหมือนรูปที่ 2 ด้านล่าง

วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art

แบบที่ 2 วาดปากวงกลม 4 วง

วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art

วิธีทำ
1. วาดวงกลมขึ้นมา 4 รูป วางองค์ประกอบตามรูปที่ 1
2. วาดเส้นตรงกลาง เพื่อที่จะวาดเส้นหยักของปาก ให้ลากเส้นจากด้านซ้ายไปที่กลางวงกลมตามรูปตัวอย่าง เมื่อถึงจุดตัดวงกลม ให้ยึดวงกลมด้านบนเป็นหลัก ให้ลากเส้นตามเส้นด้านล่างของวงกลมด้านบน จากนั้นลากเส้นออกมาทางด้านขวาเหมือนรูปตัวอย่างที่ 2
3. วาดด้านบนและด้านล่างของปาก ปากด้านบนเราจะวาดคล้ายเส้นโค้งแค่มีรอยบุบตรงกลางคล้ายหัวใจ ด้านล่างของปากให้วาดในลักษณะเส้นโค้งเช่นกัน และมีรอยบุบไปที่ตรงกลาง โดยการวาดทั้งเส้นบนและล่าง เราจะไม่วาดสูงหรือต่ำกว่ารูปวงกลม
4.เมื่อได้รูปปากแล้วให้วาดรอยของปาก โดยการวาดเส้นไปที่ส่วนของต่าง ๆ ของปากเหมือนตัวอย่างภาพแรกของด้านล่วง วาดเส้นในบริเวณจุดตัดวงกลม รอยหยักด้านบนของปาก เมื่อวาดรอยเส้นของปากเสร็จแล้วให้ลบเส้นของวงกลมออก จะได้รูปปากเหมือนรูปที่ 2 ด้านล่าง

วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art

แบบที่ 3 วาดปากวงกลม 5 วง

วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art

วิธีทำ
1. วาดวงกลมขึ้นมา 5 รูป วางองค์ประกอบตามรูปที่ 1

2. วาดเส้นตรงกลาง เพื่อที่จะวาดเส้นหยักของปาก ให้ลากเส้นจากด้านซ้ายไปตรงกลางวงกลม 2 วงแรก จากนั้นให้ลากเส้นโค้งขึ้นไปที่วงกลมด้านบนตรงกลาง เมื่อถึงจุดตัดวงกลม ให้ยึดวงกลมด้านบนเป็นหลัก เราจะวาดทั้งหมด 2 เส้น เส้นด้านบนให้ลากเส้นไปตรงกลางแล้วโค้งขึ้นจากนั้นลากไปทางขวา เส้นที่ 2 ให้วาด จากนั้นลากเส้นออกมาทางด้านขวาเหมือนรูปตัวอย่างที่ 2

3. วาดด้านบนและด้านล่างของปาก ปากด้านบนเราจะวาดคล้ายเส้นโค้งแค่มีรอยบุบตรงกลางคล้ายหัวใจ ด้านล่างของปากให้วาดในลักษณะเส้นโค้งเช่นกัน และมีรอยบุบไปที่ตรงกลาง โดยการวาดทั้งเส้นบนและล่าง เราจะไม่วาดสูงหรือต่ำกว่ารูปวงกลม
4.เมื่อได้รูปปากแล้วให้วาดรอยของปาก โดยการวาดเส้นไปที่ส่วนของต่าง ๆ ของปากเหมือนตัวอย่างภาพแรกของด้านล่วง วาดเส้นในบริเวณจุดตัดวงกลม รอยหยักด้านบนของปาก เมื่อวาดรอยเส้นของปากเสร็จแล้วให้ลบเส้นของวงกลมออก จะได้รูปปากเหมือนรูปที่ 2 ด้านล่าง

วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art
วาดริมฝีปาก Master Art

5.จากนั้นใช้สีไม้มาสเตอร์อาร์ตตกแต่งเตมรายละเอียดของปากให้ดูอวบอิ่ม ให้ภาพมีสีสดสวยตามใจ

และนี่ก็คือเทคนิค “วาดริมฝีปากแบบเหมือนจริง ดูแล้ววาดตามได้เลย” อย่าลืมลองไปวาดกันนะ

Facebook Comments