ชุดเรขาคณิต5ชิ้น มาสเตอร์อาร์ต

ชุดเรขาคณิต5ชิ้น มาสเตอร์อาร์ต

ชุดเรขาคณิต มาสเตอร์อาร์ต
DRAWING AIDS SET 

ชุดเรขาคณิต5ชิ้น | มาสเตอร์อาร์ต

                  ชุดเรขาคณิต จาก มาสเตอร์อาร์ต เพียงชุดนี้ชุดเดียวท่านจะสามารถใช้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน ชุดเรขาคณิต5ชิ้น ประกอบด้วย ไม้บรรทัด 20 ซม. ไม้ครึ่งวงกลม 180 องศา ไม้ฉากสามเหลี่ยม ขนาด 45 องศา และ 60 องศา และไม้บรรทัดร่องอักษร (Stencil)  สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ ด้วยสเกลเที่ยงตรง ได้มาตรฐานสากล ผลิตจากวัสดุคุณภาพที่ ที่มีความคงทนแข็งแรง 

              ซื้อสินค้าได้แล้วที่

คลิกซื้อสินค้าที่ Stationerymine

Facebook Comments