กบเหลาดินสอ
Sharpeners

ดีไซน์หลากหลาย สะดวกใช้งาน เหลาดินสอแหลมให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

Cover-กบเหลา01

5 ข้อดี! ของคนมี “กบเหลาดินสอไฟฟ้า”

5 ข้อดี! ของกบเหลาดินสอไฟฟ้า ชนิดที่ใครเห็นก็ต้องอิจฉา กับการใช้งานที่เรียบง่ายและรวดเร็ว

กบเหลาดินสอ
Sharpeners

ดีไซน์หลากหลาย สีสันสดใส

กบเหลาดินสอไฟฟ้า
Automatic Pencil Sharpener

 

สะดวกใช้งาน

ดินสอแหลมเร็ว ปลอดภัย

กบเหลาดินสอไฟฟ้า มาสเตอร์อาร์ต MS-001

 

เหลาแบบ 1 ช่อง

รองรับดินสอขนาดมาตรฐาน

กบเหลาดินสอไฟฟ้า มาสเตอร์อาร์ต MS-002

 

เหลาแบบ 2 ช่อง

รองรับดินสอขนาดมาตฐาน และขนาดใหญ่