กาวแท่ง
Glues

กาวแท่ง มาสเตอร์อาร์ต

 

กาวใส ติดง่าย ปลอดภัยไร้สารพิษ