ยางลบ
Easers

สัมผัสนุ่ม ลบสะอาด ดีไซน์น่าใช้

ยางลบ รุ่น ME
Erasers ME

ME05 มาสเตอร์อาร์ต ยางลบ

 

ลบสะอาด กระดาษไม่เป็นขุย

ยางลบ รุ่น แฟนซี
Fancy Erasers 

ยางลบแฟนซี มาสเตอร์อาร์ต ME-01

 

ลบสะอาด สีสันสดใส

ME04 มาสเตอร์อาร์ต ยางลบแฟนซี 6B

 

ลบสะอาดได้ถึงความเข้ม 6B