พู่กัน
Brush

พู่กันใยสังเคราะห์หลากหลายขนาด รองรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ตามต้องการ

พู่กัน รุ่นจิตรกรน้อย แบบกลม
Jitrakornnoi Round Brush

จิตรกรน้อยแบบกลม มาสเตอร์อาร์ต พู่กันสีน้ำ

พู่กันใยสังเคราะห์ ด้ามสีไม้ แบบเดี่ยว

จิตรกรน้อยแบบกลม มาสเตอร์อาร์ต พู่กันสีน้ำ แบบชุดเซ็ท

พู่กันใยสังเคราะห์ ด้ามสีไม้ แบบชุดเซ็ต

พู่กัน รุ่นฟลอเรนซ์ 
Florence Brush

ฟลอเรนซ์แบบกลม มาสเตอร์อาร์ต พู่กัน

พู่กันสีน้ำ

 

แบบด้ามเดี่ยว

ฟลอเรนซ์แบบกลม มาสเตอร์อาร์ต พู่กัน ชุดเซ็ท

 

พู่กันสีน้ำ

 

แบบชุดเซ็ต

ฟลอเรนซ์แบบแบน มาสเตอร์อาร์ต พู่กัน

 

พู่กันสีน้ำ

 

แบบด้ามเดี่ยว

ฟลอเรนซ์แบบแบน

 

พู่กันสีน้ำ

 

แบบชุดเซ็ต

พู่กันชุด
Hobby Brush Set

HobbyBrush มาสเตอร์อาร์ต พู่กันเอนกประสงค์ Set 3/8, 25 mm.

 

พู่กันอเนกประสงค์

 

เหมาะกับงาน Stencil

HobbyBrush มาสเตอร์อาร์ต พู่กันเอนกประสงค์ Set 8, 16, 1/2 mm.

 

พู่กันอเนกประสงค์

 

ใช้งานศิลปะได้หลากหลาย

HobbyBrush มาสเตอร์อาร์ต พู่กันเอนกประสงค์ Set 4,12, 18 mm.

 

พู่กันอเนกประสงค์

 

วาดลายเส้นได้หลายรูปทรง