เมทริกซ์104 มาสเตอร์อาร์ต ชุดวงเวียน

เมทริกซ์104 มาสเตอร์อาร์ต ชุดวงเวียน

ชุดวงเวียน เมทริกซ์ 104 มาสเตอร์อาร์ต
METRIX 104

เมทริกซ์104 | มาสเตอร์อาร์ต

              ชุด วงเวียน เมทริกซ์104 จาก มาสเตอร์อาร์ต มาพร้อมกับกล่องใส่ชุดวงเวียนที่ให้มา มีความสวยงามและคงทน ทำให้สามารถพาพกไปได้อย่างสะดวกชุดวงเวียนที่ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพดี ให้พร้อมวาดวงกลม และส่วนโค้งได้อย่างแม่นยำ ซึ่งประกอบไปด้วย วงเวียน, ดินสอกด, ไส้ดินสอ  บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกดีไซน์งดงาม โทนสีเขียวอ่อน เพียงวงเวียนชุดนี้ชุดเดียว สามารถปรับเปลี่ยนจากวงเวียนดินสอ เป็นวงเวียนสีไม้ หรือ วงเวียนปากกาก็สามารถเปลี่ยนได้

              ซื้อสินค้าได้แล้วที่

คลิกซื้อสินค้าที่ Stationerymine

Facebook Comments