สมุดสเก็ตS105 มาสเตอร์อาร์ต

สมุดสเก็ตS105 มาสเตอร์อาร์ต

SKETCH BOOKS S105

สมุดสเก็ตS105 | มาสเตอร์อาร์ต 

               สมุดวาดภาพ ขนาด 250 x 255 มม. เนื้อกระดาษความหนา 100 แกรม จำนวน 50 แผ่น เข้าเล่มแบบสันห่วงใช้งานสะดวก สมุดสเก็ตS105 สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการเขียนด้วยปากกาเขียนแบบ, หัวสักหลาด, หัวเข็ม และดินสอวาดเขียน

Facebook Comments