ระบายสีทะเลแบบง่ายๆ 4 แบบ ด้วยปากกาเมจิกหัวพู่กัน

ระบายสีทะเลแบบง่ายๆ 4 แบบ ด้วยปากกาเมจิกหัวพู่กัน

ระบายสีทะเลแบบง่ายๆ 4 แบบ ด้วยปากกาเมจิกหัวพู่กัน

ระบายสีทะเลแบบง่ายๆ 4 แบบ ด้วยปากกาเมจิกหัวพู่กัน

              การวาดรูประบายสีท้องฟ้าและน้ำทะเล เป็นภาพที่ใครหลาย ๆ คนชอบวาด แต่มักจะเป็นรูปแบบเดิม ๆ ที่มีภูเขา ต้นมะพร้าว หาดทราย และทะเล เป็นหลัก และลงสีด้วยสีไม้ธรรมดา ๆ ทั่วไป แต่สำหรับครั้งนี้จะเปลี่ยนไป เพราะ Master Art จะมาแนะนำเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับ “การระบายสีทะเลแบบง่าย ๆ” 4 แบบ ด้วยเทคนิคการ Blending เพื่อให้เราได้ระบายสีท้องฟ้าและน้ำทะเลในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น และตอนกลางคืน ก็ดูเสมือนจริง

ระบายสีทะเลแบบง่าย 4 แบบ ด้วยปากกาเมจิกหัวพู่กัน

อุปกรณ์
1. กระดาษโปสเตอร์ ขนาด A4
2. ดินสอ
3. ปากกาเมจิกหัวพู่กัน (Master Art Water Colour Brush Marker) – 24 Colours
·ปากกาสีส้ม
·ปากกาสีเหลือง
·ปากกาสีฟ้า
·ปากกาสีน้ำเงิน
·ปากกาสีเขียว
·ปากกาสีชมพู
·ปากกาสีแดง
·ปากกาสีม่วง
·ปากกาสีน้ำตาล
4. พู่กัน

แบบที่ 1 “ริมทะเลตอนพระอาทิตย์ขึ้น”

ระบายสีทะเลแบบง่ายๆ 4 แบบ ด้วยปากกาเมจิกหัวพู่กัน

1. ใช้ดินสอวาดภาพบรรยากาศริมทะเลตอนพระอาทิตย์กำลังขึ้นเหนือท้องฟ้า บริเวณท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีเมฆในยามเช้า และมีคลื่นทะเลกำลังซัดเข้าหาดริมหาด อย่างช้า ๆ

2. ใช้ปากกาเมจิกหัวปากกา (Master Art Water Colour Brush Marker) สีเหลือง ระบายบรรยากาศตอนเช้าบริเวณท้องฟ้าและบริเวณน้ำทะเลที่มีแสงอาทิตย์ตกกระทบ หลังจากนั้นใช้สีส้มระบายทับลงไปตามรอยขอบของก้อนเมฆ และคลื่นทะเล เพื่อเพิ่มเงาเหมือนแสงพระอาทิตย์กระทบกับผิวน้ำ จากนั้นให้ใช้สีเหลืองและสีส้มระบายลงบริเวณชายหาดด้วยเช่นกัน

3. ใช้ปากกาเมจิกหัวปากกา (Master Art Water Colour Brush Marker) สีฟ้า ระบายในส่วนของท้องทะเลและท้องฟ้าที่เหลือ ควรลงเบาๆไม่ควรลงสีหนัก ให้เว้นว่างไว้เล็กน้อย

4. ใช้พู่กันจุ่มน้ำ ระบายทับสีที่ลงไว้และเกลี่ยสีให้เข้ากันทั้งภาพ และรอให้แห้ง

5. จากนั้นแต่งเติมสีเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม Texture ให้กับพื้นผิว โดยใช้สีน้ำเงินระบายซ้ำบริเวณท้องฟ้าและน้ำทะเล และสีส้มระบายบริเวณรอบ ๆ พระอาทิตย์และท้องฟ้า รวมถึงน้ำทะเลและริมหาดด้วย

6. ขั้นตอนสุดท้ายแต่งเติมภาพให้ดูมีชีวิตชีวา โดยการวาดน้องเต่าลงไป ด้วยปากสีน้ำตาล หรือจะวาดสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ด้วยก็ได้เช่นกันตามใจชอบ

*สามารถใช้สีอื่น ๆ ตกแต่งได้ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มสีสันให้ท้องทะเลของเราสวยงามมากขึ้น

แบบที่ 2 “ริมทะเลตอนกลางวัน”

ระบายสีทะเลแบบง่ายๆ 4 แบบ ด้วยปากกาเมจิกหัวพู่กัน

1. ใช้ดินสอวาดบรรยากาศริมทะเลตอนกลางวัน ให้วาดพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางท้องฟ้า บริเวณท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย ทำให้มองเห็นพระอาทิตย์ชัดเจน และมีคลื่นทะเลกำลังซัดเข้าชายหาดอย่างช้า ๆ2. จากนั้นใช้ปากกาเมจิกหัวปากกา (Master Art Water Colour Brush Marker) สีเหลือง ระบายสีพระอาทิตย์และรอบ ๆ บริเวณท้องฟ้ารวมถึงบริเวณน้ำทะเลที่มีแสงอาทิตย์ตกกระทบ และใช้สีเหลืองและสีส้มระบายบริเวณชายหาดด้วย

3. ใช้ปากกาเมจิกหัวปากกา (Master Art Water Colour Brush Marker) สีฟ้า ระบายในส่วนของน้ำทะเลและท้องฟ้าที่เหลือ และใช้ปากกาเมจิกสีน้ำเงิน ระบายทับบริเวณเส้นขอบของก้อนเมฆ และเส้นขอบฟ้าของทะเล และรอบข้างด้วย

4. นำพู่กันที่จุ่มน้ำ ระบายทับสีปากกาและเกลี่ยสีให้เข้ากันทั้งภาพ เพื่อเพื่อความสมจริงมากขึ้น และรอให้แห้ง

5. จากนั้นเพิ่ม Texture ให้กับพื้นผิว โดยใช้สีน้ำเงินระบายซ้ำบริเวณท้องฟ้าและน้ำทะเล และสีส้มระบายบริเวณรอบ ๆ พระอาทิตย์และท้องฟ้า รวมถึงน้ำทะเลและริมหาด

6. ขั้นตอนสุดท้ายแต่งเติมภาพให้ดูมีชีวิตชีวา โดยการวาดน้องเต่าลงไป ด้วยปากกาสีน้ำตาล หรือจะวาดสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ด้วยก็ได้เช่นกัน

แบบที่ 3 “ริมทะเลตอนพระอาทิตย์ตก”

ระบายสีทะเลแบบง่ายๆ 4 แบบ ด้วยปากกาเมจิกหัวพู่กัน

1. ใช้ดินสอวาดบรรยากาศริมทะเลตอนพระอาทิตย์ตกดิน วาดพระอาทิตย์กำลังตกดินอยู่ระหว่างเส้นขอบฟ้า บริเวณท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อย และริมหาดมีคลื่นทะเลกำลังซัดออกจากหาดอย่างช้า ๆ

2. ใช้ปากกาเมจิกหัวปากกา (Master Art Water Colour Brush Marker) สีเหลือง ระบายพระอาทิตย์และรอบ ๆ บริเวณท้องฟ้า และบริเวณน้ำทะเลที่มีแสงอาทิตย์ตกกระทบ รวมถึงริมหาด จากนั้นใช้สีส้มระบายทับลงไปเพื่อเพิ่มเงาจากแสงอาทิตย์

3. ใช้ปากกาเมจิกหัวปากกา (Master Art Water Colour Brush Marker) สีชมพู ระบายในส่วนของน้ำทะเลและท้องฟ้าทับลงไปอีกรอบ เพื่อเพิ่มแสงและเงาให้กับท้องทะเล ในบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดิน

4. ใช้พู่กันจุ่มน้ำ ระบายทับสีที่ลงไว้และเกลี่ยให้สีเข้ากันทั้งภาพ เพื่อเพื่อความสมจริงมากขึ้น และรอให้แห้ง

5. หลังจากแห้งแล้วก็เพิ่ม Texture ให้กับพื้นผิว โดยใช้สีชมพูระบายซ้ำบริเวณท้องฟ้าและน้ำทะเล ใช้สีส้มระบายบริเวณรอบ ๆ พระอาทิตย์และท้องฟ้า รวมถึงท้องทะเลและริมหาด

6. ขั้นตอนสุดท้ายแต่งเติมภาพให้ดูมีชีวิตชีวา โดยการวาดน้องเต่าลงไป ด้วยปากกสีน้ำตาล หรือจะวาดสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ด้วยก็ได้เช่นกัน

แบบที่ 4 “ริมทะเลตอนกลางคืน”

ระบายสีทะเลแบบง่ายๆ 4 แบบ ด้วยปากกาเมจิกหัวพู่กัน

1.  ใช้ดินสอวาดบรรยากาศริมทะเลตอนกลางวัน พนะจันทร์อยู่ตรงกลางบริเวณท้องฟ้า มีแสงสะท้อนกระทบลงบนท้องทะเลในยามค่ำคืน มีน้ำทะเลซัดเข้าชายหาดข้า ๆ อย่างสงบ

2. ใช้ปากกาเมจิกหัวปากกา (Master Art Water Colour Brush Marker) สีฟ้า ระบายรอบพระจันทร์และรอบ ๆ บริเวณท้องฟ้าและบริเวณน้ำทะเลที่มีแสงจันทร์ตกกระทบ รวมถึงชายหาดด้วย หลังจากนั้นใช้สีน้ำเงินระบายทับลงไปเพื่อเพิ่มเงาจากแสงจันทร์ ทำให้เสมือนบรรยากาศตอนยามค่ำคืน

3. ใช้ปากกาเมจิกหัวปากกา (Master Art Water Colour Brush Marker) สีม่วง ระบายในส่วนของน้ำทะเลและท้องฟ้าทับลงไปอีกรอบ เพื่อเพิ่มแสงและเงาให้กับท้องทะเล และในบรรยากาศของตอนกลางคืนบริเวณที่พระจันทร์ส่องแสงไปไม่ถึง

4. ใช้พู่กันจุ่มน้ำ ระบายทับสีที่ลงไว้และเกลี่ยให้สีเข้ากันทั้งภาพ เพื่อเพื่อความสมจริงมากขึ้น และรอให้แห้ง

5. จากนั้นเพิ่ม Texture ให้กับพื้นผิว โดยใช้สีม่วงระบายซ้ำบริเวณท้องฟ้าและน้ำทะเล และใช้สีน้ำเงินระบายบริเวณรอบ ๆ พระจันทร์และท้องฟ้า รวมถึงท้องทะเลและริมหาด

6. ขั้นตอนสุดท้ายแต่งเติมภาพให้ดูมีชีวิตชีวา โดยการวาดน้องเต่าลงไป ด้วยปากกสีน้ำตาล หรือจะวาดสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ด้วยก็ได้เช่นกัน

และนี่ก็คือ “ระบายสีทะเลแบบง่ายๆ 4 แบบ ด้วยปากกาเมจิกหัวพู่กัน” ซึ่งทั้ง 4 แบบนี้ใช้เทคนิคเดียวกัน สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่อยู่ในกรอบเดิม ๆ และยังเหมือนจริงอีกด้วย

คลิกช้อปเลย

คลิกสั่งซื้อสินค้าได้แล้วที่ Shopee

Facebook Comments