ระบายสีทะเล รวม 5 แบบระบายสี เสริมEQ

ระบายสีทะเล รวม 5 แบบระบายสี เสริมEQ

ระบายสีไม้เสริม EQ ควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยภาพวาดระบายสีทะเล

ระบายสีทะเล รวม 5 แบบระบายสี เสริมEQ

              เด็กเป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกด้านพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบสำรวจ ชอบทดลอง เรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ โดยพัฒนาการของเด็กส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม เด็กต้องเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสม การพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพจึงต้องเริ่มต้นจากครอบครัว ซึ่งเป็นสังคมกลุ่มแรกของเด็กในการเรียนรู้และปรับตัว ตั้งแต่แรกเกิดเด็กแต่ละคนมีลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกัน ทำให้เด็กมีการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

              ปัจจุบันมีการศึกษายืนยันการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กพบว่ามี 5 ลักษณะเด่น คือ สนใจ ประหลาดใจ สนุกสนาน โกรธ และกลัว เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่ชัดเจนมากขึ้น เด็กเรียนรู้ที่จะตอบสนองและเริ่มเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ตัวเอง ผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เพื่อสามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นภายใน ตลอดจนมีทักษะในการเข้าสังคมอันเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยนี้มีความสำคัญ และจะมีผลต่อวัยต่อไป

ความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ คืออะไร?

              EQ : Emotional Quotient หมายถึง ความสามารถทางด้านอารมณ์ คือ การแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ซึ่งผู้ปกครองสามารถเสริมสร้าง EQ ให้แก่เด็ก ๆ ได้ด้วยการให้เด็กฝึกทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้สมาธิ เช่น การฟังเพลง การอ่านนิทาน หรือการวาดภาพระบายสี จะช่วยลดอารมณ์ฉุนเฉียว ช่วยให้เก็บอารมณ์ได้ดี มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

พร้อมระบายสีทะเลกันแล้วหรือยัง?

              ขั้นตอนในการระบายสีทะเลที่เราจะสอนนั้นง่าย ๆ ไม่ยากเลย โดยในภาพจะมีช่องตัวเลขหรือแบ่งสัดส่วนต่าง ๆ ออกเป็นตามตัวเลขเพื่อให้ง่ายต่อการระบายสี ให้เด็ก ๆ เลือกสีที่ที่มีตัวเลขที่ตรงกับตัวเลขในภาพของแต่ละช่องนั้นมาระบายสีให้เต็มช่อง นอกจากนี้เรายังได้มีภาพระบายสีทะเลให้ผู้ปกครองได้ดาวน์โหลดที่ด้านล่างของบทความ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกระบายสี ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย

ระบายสีทะเล

              กิจกรรมระบายสีทะเลนั้นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้เด็กนั้นรู้จักและควบคุมอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งมีผลอย่างมากในปรับตัวให้เข้ากับสังคม ฉะนั้นอุปกรณ์ระบายสีที่เหมาะสมกับการฝึกทักษะความฉลาดด้านอารมณ์นั้นคือ “สีไม้” เพราะนอกจากขนาดและรูปทรงที่ง่ายต่อการหยิบจับเพื่อช่วยการใช้กล้ามเนื้อมือแล้ว ยังมีเฉดสีให้ได้เลือกระบายถึง 100 เฉดสี ให้สีสด ไส้ใหญ่ ระบายนุ่มลื่น ช่วยให้เพลิดเพลินแน่นอนกับทุกงานระบายสี หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ระบายสีทะเล

คลิกช้อปเลย

คลิกสั่งซื้อสินค้าได้แล้วที่ Shopee
คลิกสั่งซื้อสินค้าได้แล้วที่ Stationerymine

คลิกดาวน์โหลด “ภาพระบายสีทะเล”

Facebook Comments