ระบายสีโรงเรียนของฉัน

ระบายสีโรงเรียนของฉัน

สอนลูกรู้จักคุณธรรมด้วยภาพระบายสีเล่าเรื่อง “โรงเรียนของฉัน”

ระบายสีโรงเรียนของฉัน

              เด็ก ๆ ล้วนมีความคิดและความรู้สึกเป็นของตัวเอง คงไม่ดีแน่ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มุ่งเน้นให้เด็ก ๆ พัฒนาแต่ด้านความฉลาด (IQ) อย่างเดียว แต่กลับขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถพัฒนาทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือที่เรียกว่า MQ ได้ตั้งแต่เด็กอายุยังน้อยได้ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ จากการสอนให้เด็กรู้จักสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิด สิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ คุณพ่อคุณแม่ต้องปฏิบัติให้เด็กเห็นเป็นแบบอย่างก่อน อย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการสอนจึงจะเกิดผล

              อาจไม่เห็นผลได้ในวันเดียว แต่จะเห็นผลในระยะยาว คุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นและค่อยเป็นค่อยไป เพราะเรื่องนี้ต้องอาศัยเวลา ถ้าอยากให้เด็ก ๆ มีความสุขในการอยู่ร่วมกับคนอื่น มาปลูกฝังคุณธรรม (MQ) ให้เด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ กันนะครับ เช่น การเล่านิทาน ช่วยงานบำเพ็ญประโยชน์ หรือจะเป็นการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนของเด็ก ๆ ก็ช่วยได้เช่นกัน เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กจะได้เจอกับผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ๆ คุณครู และผู้ปกครองคนอื่น ๆ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดภายในโรงเรียนก็มีทั้งเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ เลี่ยงได้ยากที่จะประสบเหตุการณ์เหล่านั้น การสอนถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันให้กับเด็ก ๆ กล้าที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และเดี๋ยวนี้ก็มีแบบฝึกภาพระบายสีเสริมทักษะด้าน MQ ให้ได้ลองระบายสีกันเพื่อให้ได้รู้จักเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านภาพระบายสีโรงเรียนของฉัน จะเป็นยังไงไปดูกันเลย

พร้อมจะไประบายสีโรงเรียนของฉันกันแล้วหรือยัง ?

ระบายสีโรงเรียนของฉัน

              โดยภาพระบายสีเสริมทักษะด้าน MQ นั้นจะเป็นภาพระบายสีโรงเรียนของฉัน ที่เป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ให้เด็ก ๆ ลองบอกถึงเหตุการณ์ในภาพ พร้อมกับบอกสิ่งที่ควรทำเมื่อพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าว และให้คุณพ่อคุณแม่พูดคุยพร้อมให้คำแนะนำถึงเหตุการณ์ภายในภาพที่เกิดขึ้นว่าควรทำอย่างไร เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อได้ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไปในตัวตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ซึ่งส่งผลต่ออนาคตเมื่อเด็กโตขึ้นอย่างแน่นอน และอย่าลืมที่จะลงมือระบายสีในภาพให้ออกมาสวยงามด้วย เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านศิลปะไปด้วย นอกจากนี้เรายังมีภาพระบายสีเสริมทักษะด้าน MQ ให้ผู้ปกครองได้ดาวน์โหลดที่ด้านล่างของบทความ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกระบายสีอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย

ระบายสีโรงเรียนของฉัน

              เราหวังว่ากิจกรรมระบายสีโรงเรียนของฉันจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กได้มากขึ้น และหวังว่าพ่อแม่ทุกท่านจะนำกิจกรรมเหล่านี้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ ต่อไปนะครับ เพราะกิจกรรมระบายสีนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กได้ดี และยังฝึกให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน ๆ นอกจากนี้เรายังได้มีภาพระบายสีแบบอื่น ๆ ให้ได้ดาวน์โหลดที่ด้านล่างของบทความ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกระบายสีให้สนุกกันไปเลย

ระบายสีโรงเรียนของฉัน

คลิกช้อปเลย

คลิกสั่งซื้อสินค้าได้แล้วที่ Shopee
คลิกซื้อสินค้าที่ Stationerymine

คลิกดาวน์โหลด “ภาพระบายสีโรงเรียนของฉัน”

Facebook Comments